Odchovy A - Z

Úvod Odchovy

VRH A

Rozinka Metropol x Goliath Metropol

nar.: 26.4.2023
VRH B

 

Yakuza Crystal Guinea pig x Roy Cavia Secret

nar.: 4.5.2023VRH C

Nutela Strigo x Goliath Metropol

nar.: 15.8.2023

 VRH D

Ebby Goldie West x Drago Goldie West

nar.: 16.8.2023
VRH E

Zoja Cavia Secret x Harko de Shangri-La

nar.: 15.9.2023


mŕtvo narodený vrh VRH F

Ummka Cavia Secret x Harko de Shangri-La

nar.: 8.10.2023
VRH G

Sonia Cavia Secret x Maroco Cavia Secret

nar.: 20.10.2023
Vrh H

Natty Cavia Secret x Maroco Cavia Secret

nar.: 11.11.2023


Vrh CH

Rozinka Metropol x Drago Goldie West

nar.: 14.11.2023


Vrh I

Narra Cavia Secret x Maroco Cavia Secret

nar.: 17.11.2023


Vrh J

Sonia Cavia Secret x Maroco Cavia Secret

nar.: 27.12.2023


Vrh K

Janne Czech Lady x Bobbin Czech Lady

nar.: 12.1.2024
Vrh L

Amálka JULIA´S piggies x Oliver Charquie

nar.: 6.4.2024

mrtvo narodený vrh 6 ks


Vrh M

Azalka JULIA´S piggies x Drago Goldie West

nar: 10.4.2024Vrh N

Zoja Cavia Secret x Maroco Cavia Secret

nar: 12.4.2024Vrh O

Ebby Goldie West  x Oliver Charqie

nar.: 3.6.2024


Vrh P

Nutellka Strigo x Drago Goldie West

nar.: 10.6.2024


Vrh R